Varför Websystem valde Drupal

Några kriterier som vi satta upp när vi skulle välja verktyg.

1. Verktyget ska vara öppen källkod - “open source”

Vi står helt bakom tanken kring öppen källkod och Richard Stallmans tankar eftersom det finns så många fördelar med detta. 

Så som:

Ekonomiska besparingar

I de flesta fall är Open Source-produkterna gratis. Det innebär att anskaffningskostnaderna är mycket lägre jämfört med sluten programkod som ofta kräver att man köper en mjukvarulicens. Oavsett om man väljer öppen eller sluten programvara kommer man dock ej ifrån behovet av kringtjänster såsom installation, support, utbildning och drift.

Ständig utveckling

Om du väljer en populär Open Source-produkt kan du vara rätt så säker på att den hela tiden kommer att utvecklas och bli bättre. Många produkter har nämligen ett starkt "utvecklarcommunity" runt produkten vilket innebär att produkten utvecklas utan att du själv behöver investera i den med ditt eget kapital.

Flexibiltet

Det är tillåtet att ändra på en Open Source-produkt så att den bättre passar den egna verksamheten. På så vis kan man relativt enkelt ta fram egna skräddarsydda lösningar som baseras på en befintlig Open Source-produkt.

Säkerhet

Brister i produkten upptäcks snabbare med många utvecklare och bristerna kan också åtgärdas med kortare varsel.

Oberoende

Med Open Source följer också friheten att välja vilken leverantör man vill. Man behöver t.ex inte vara bunden till att buggar måste lösas av en och samma leverantör. Kontrollen av systemet ligger hos slutkunden.

Rörlighet

Eftersom källkoden är öppen är produkterna ofta interaktions- och integreringsvänliga. Det är alltså relativt enkelt att låta program kommunicera med varandra. Produkterna tenderar också att skifta i popularitet och ibland behöver man migrera mellan produkter. Även här finns det hjälpmedel. Man kan t.ex. flytta en sida från Wordpress till Drupal med hjälp av existerande verktyg som också är Open Source.

2. Flexibelt

Eftersom vi bygger tjänster efter kunders behov så behöver vi ett verktyg som är extremt flexibelt. Drupal är ett publiceringssystem (också kallat innehållshanteringssystem efter engelskans content management system – CMS). Det innebär att Drupal används för att hantera innehåll på bland annat informationssajter, sociala mediasajter, medlemssajter, intranät och webbappar.

Strängt taget är Drupal självt inte ett CMS, utan Drupal är en plattform i vilken olika moduler kan pluggas in och kombineras till att forma ett CMS skräddarsytt för dina behov. Det finns moduler för att lagra olika sorters innehåll, för att ta fram innehåll baserat på varierande kriterier, för att presentera innehåll på olika vis och för många andra ändamål.

Vad skiljer Drupal från andra CMS? EPiServer, SiteVision, Sitecore, Polopoly och Escenic är alla exempel på första generationens publiceringsverktyg. Dessa karaktäriseras av att ny eller skräddarsydd funktionalitet huvudsakligen tillförs genom att utveckla nya moduler som programmeras på Java eller .NET plattformarna. Detta tar tid och kräver hjälp av specialister. I praktiken skapas en monopol-liknande situation, där du blir beroende av några få leverantörer för att göra även enklare anpassning och vidareutveckling.

Drupal är en andra generationens publiceringsverktyg. Det innebär att mycket ny eller skräddarsydd funktionalitet kan skapas i användargränssnittet utan programmering. Det går snabbt och kan ofta utföras av verksamhetskunniga medarbetare. Det minskar ditt beroende av leverantörer, och ger dig frihet att själv utföra enklare anpassning och vidareutveckling.

Men även Drupal kräver ibland programmering, t.ex. för att integrera Drupal med andra system i din verksamhet. Då är det bra att Drupal är fri programvara med öppen källkod, till skillnad mot EPiServer, SiteVision med flera. Det innebär att Drupal är gratis, att du får använda och modifiera Drupal som du vill, och att du själv väljer om du vill dela med dig eller inte av dina modifieringar. Allt detta utan annan motprestation än att ge samma rättigheter till den som du väljer att dela med dig till.

3. Säkerhet

Vi undersökte flera verktyg och kunde konstatera att Drupal håller hög nivå när det gäller säkerhet. Drupals höga säkerhet kommer sig av att tusentals programmerare över hela världen samarbetar för att hitta och åtgärda säkerhetsbrister och Drupal har även ett eget säkerhetsteam. Det är möjligt tack vare att Drupal har öppen källkod. Detta skiljer Drupal från ett proprietärt CMS, vars källkod bara ses av en handfull utvecklare, och granskas av kanske ännu färre. Det är värt att notera att Vita huset lyfter fram säkerhet som ett skäl till att ersätta det tidigare publiceringsverktyget med Drupal.

4. Dokumentation

När man väljer ett verktyg är det viktigt att det finns dokumentation och ett stort och bra community att ta hjälp av. Drupal har ett mycket stort och aktivt community vilket var ett av våra önskemål när vi valde verktyg.

5. Ett starkt community

Drupals community anses som ett av de bästa, många säger att de kom för att de gillade Drupal men stannade för att de älskar communityt. Vi och vår personal åker varje år på DrupalCon för att träffa andra som arbetar med Drupal, lyssna på föreläsningar och få inspiration och nya ideér för framtida projekt.