Personal

Joakim Forsgren

Joakim Forsgren är utbildad adjunkt (matematik och fysik) vid Umeå universitet. Han blev tidigt rekryterad till Dragonskolans skolledning, där han fram till 1997 var verksam som rektor. Dragonskolan har ca 2000 elever och arbetet innebar ett övergripande ansvar för undervisningens organisation, d v s ansvar för ekonomi, samordning av lärartjänster och schemaläggning inkluderande lokalplanering för hela skolan. 1998 flyttade han till Örnsköldsvik och har sen dess arbetat som lärare på Parkskolan med undervisning i bland annat programmering. Han har i perioder undervisat i programmering på Mitthögskolan. Sedan 1998 arbetar han som konsult inom programmering och organisationsfrågor.

Joakim Forsgren

VD, Utvecklare,
Serveradministratör

E-post: joakim@websystem.se
Mobil +46 70 515 54 11
Drupal.org: joakimforsgren

Kristoffer Wiklund

Kristoffer Wiklund är utbildad Civilingenjör inom Datateknik på Chalmers Tekniska Högskola. Med sin inriktning på algoritmer, programmeringsspråk och datastruktur har han en gedigen programmeringskunskap, men även stort intresse av att lösa klurigheter. Han har programmerat affärskritiska applikationer sedan 2003 då Websystem grundades. Kristoffer har också jobbat för Chalmers Studentkårs IT-avdelning och under 3 år ansvarat för kårens företag och föreningar. Han har under några år i Finland arbetat som .NET programmerare med ett stort ERP system för kretskortstillverkande industrier världen över. Sedan 2011 arbetar han heltid med Drupal och bygger webbshopar, internsystem och utbildningsplattformar.

Kristoffer Wiklund

Senior utvecklare,
Serveradministratör

Epost kristoffer@websystem.se
Mobil +46 70 304 30 82
Drupal.org: kristofferwiklund

Henrik Danielsson

Henrik Danielsson är sedan 2002 utbildad inom tillverkningsindustrin i Skövde och har sedan dess jobbat som maskinoperatör inom metallbearbetning, parallellt med uppdrag som programmerare. Från att i tidig ålder börjat med JavaScript och fokus på webbläsaren gick han 2006 vidare till att bli utbildad programmerare med fokus på C++ och datorspel på SOFE i Karlshamn. Uppskattningen för fri mjukvara med öppen källkod ledde därifrån till en involvering i Drupal-gemenskapen och mer server-inriktade projekt både kommersiellt och ideellt. Intresset att lära och utveckla sig som en programmerare och flexibel felsökare är stort och ledde till att han i slutet av 2015 flyttade till Örnsköldsvik för att på heltid jobba med Drupal.

Henrik Danielsson

Utvecklare, Serveradministratör
Epost: henrik@websystem.se
Drupal.org: TwoD

Anders Mosshäll

Anders har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och fysik men har också undervisat en del programmering på gymnasiet. Under sin egen gymnasietid läste Anders naturvetenskap på Parkskolan där Joakim var lärare i programmering och databaskunskap. Genom dessa kurser väcktes intresset för webbaserade system men har sedan dess bara varit en fritidssysselsättning. Efter att ha gift sig och fått en dotter och åter stadgat sig i Örnsköldsvik öppnades en möjlighet att på heltid fördjupa sig i webbaserade system i företaget. Drupal blir ett sätt för Anders att fördjupa intresset och kunskaperna om potentialen i webbaserade system. Ett av Anders största fritidsintressen är att spela brädspel, gärna strategiska sådana.

Anders Mosshäll

Utvecklare
Epost: anders@websystem.se
Drupal.org: andersmosshall

Jonas Jonsson

Jonas Jonsson läste till Civilingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet. Den breda utbildningen ger en bra grund för utveckling av programvara.

Server och mail
Epost jonas@websystem.se

Isak Fredriksson

Isak Fredriksson har studerat på Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap i fyra och ett halvt år på Umeå Universitet och nu flyttat tillbaka till Örnsköldsvik. Samtidigt som studierna har hans fritid till stor del inriktat sig mot en hel del programmeringsprojekt i bland annat C, C++, Rust och TypeScript samtidigt som han även gjort en hel del serveradministration i Linux-miljöer. Genom detta har han en enorm datavetenskaplig grund med god förmåga att hoppa in i nya projekt och snabbt förstå sig på system och problem av alla slag.

Isak Fredriksson

Serveradministratör,
Utvecklare

Epost: isak@websystem.se
Drupal.org: isakwebsystemse

Max Sjöblom

Max Sjöblom är utbildad som Civilingenjör inom Datavetenskap på Umeå Universitet där han har inriktat sig mot algoritmer och maskin inlärning. Intresset för datorer väcktes tidigt hos honom och det har sedan dess växt kontinuerligt och lett till en bred grund inom datavetenskap. Han introducerades till Drupal redan under studietiden när han började jobba för Websystem. Därmed har han tidigt samlat erfarenheten för webbutveckling och systembyggen med Drupal.  En av hans starka sidor är sin problemlösningsförmåga och entusiasmen för enkla, robusta och effektiva lösningar på komplexa problem. Därför passar utvecklingen av Drupal system Max fallenhet, speciellt vid utvecklingen av mer komplexa system. Efter studierna flyttade han tillbaka till Örnsköldsvik för att jobba med Drupal och systembyggen på fulltid.

Max Sjöblom

Developer
Epost: max@websystem.se
Drupal.org: maxsjoblom

Linus Lundqvist

Naturprogrammet på Nolaskolan i Örnsköldsvik och sen Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design på Umeå Universitet och ett växande intresset av programmering är en bra grund. Utbildningen gav kunskaper inom matematik, programmering, design, beteendevetenskap, användartester, webbdesign samt projektledning. Programmet fokuserade de senare åren på framförallt design och frontend utveckling. Att följa olika designprinciper för att först designa en applikation som skulle lösa ett specifikt problem och senare utveckla denna appliaktion men välkända metoder är roligt att jobba med.

Linus Lundqvist

Utvecklare
Epost: linus@websystem.se
Drupal.org: linuslundqvist

Daniel Mellin

Daniel Mellin är född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Han pluggade teknikprogrammet på Parkskolan och valde sedan att fortsätta sin resa på Civilingenjörsprogrammet inom teknisk datavetenskap uppe på Umeå universitet. Där pluggade han i 4 år men nu har han gått över till att jobba hos Websystem. Han har ett brinnande intresse för datorer sedan tidig ålder och den har inte minskat sedan dess. På fritiden hostar han ett antal mindre privata Linux-servrar, både för lärandets skull och för att göra vardagen enklare. Han lever för att optimera och utveckla befintliga system, antingen genom att förbättra prestandan eller att göra systemet mer användarvänligt. Förutom teknikintresset är han också väldigt intresserad av ishockey och allt som har med ishockey att göra.

Daniel Mellin

Utvecklare
Epost: daniel@websystem.se
Drupal.org: