Underleverantör

Websystem är inte någon komplett webbyrå och vi är vana att jobba som underleverantör. Vi oftast blir kontaktade direkt av företag som behöver vår specialistkompetens inom Drupal. Den vanligaste överenskommelsen brukar bli att vi jobbar mot dagar och man bokar ett antal dagar per vecka ett antal veckor framåt i mån av tillgänglig tid.

Teknikföretag

Websystem är ett renodlat teknikföretag som har specialiserat sig på att utveckla webbtjänster med inriktning mot kommunikation och informationsflöden med hjälp av verktyget Drupal.

Programmerare

Det som gör Websystem unikt inom webb är att vi är renodlade programmerare som programmerar mot webb. Det är ganska få inom webbutveckling som har så gedigen programmeringsbakgrund som vi har. Vi brukar säga att det vi helst jobbar med är det andra byråer inte klarar av.

Diskretion

Vi jobbar mot flera kunder som tycker att diskretion är viktigt.