Systemintegration

API:er

Vi har stor erfarenhet av att jobba med stora och komplexa Drupalsystem som integreras mot andra system via olika API:er.

 

XML

Vi är vana att importera och exportera data i form av XML, vi har t.ex. gjort integration för kontrolluppgifter till skatteverket och Säkerhetsprövning gentemot SÄPO.