Systembyggen

Stora Drupalsystem

Vi i Websystem jobbar idag mest med att vidareutveckla och drifta stora Drupalsystem, där flera av våra kunder har stora och affärskritiska system. Vår roll är att vidareutveckla och säkerhetsuppdatera deras webbplatser. Vi har stor erfarenhet att jobba med stora och komplexa Drupalsystem som integrerar mot andra system via olika API:er.

Varför vi valde drupal

Vi jobbar med strukturerad data utifrån kundens behov, läs mer om varför vi valde Drupal.

Utveckling

Vi jobbar enligt ett flöde som kort skulle kunna beskrivas som flera parallella spår (branches) av en kombination av Agilt och Scrum. De vanligaste avtalen vi har när vi jobbar på detta sätt är att vi jobbar ett bestämt antal dagar per vecka eller månad och har kontinuerlig kontakt med kunden för att stämma av vad som är gjort och vad som skall göras.

Drifta sidor

Vi driftar egna servrar, driftar servrar hos kunder, jobbar med webbplatser som ligger hos Acquia och även hos Pantheon. Vi har alltså stor erfarenhet av att drifta och underhålla olika Drupalsystem för webben. Vi använder oss av Ansible för att administrera de servrar som vi sköter driften av.