REST-API:er

När man utvecklar tjänster för webben idag är det mycket vanligt att en tjänst måste kommunicera med en annan tjänst, antigen via ett API eller via utbyte av filer. Vi har bland annat gjort kopplingar mot Salesforce, Pardot, Facebook, Google, Twitter, SPAR, VAKA, Banker, Skatteverket, SÄPO mm. Vi har även erfarenhet av att jobba mot SOLAR och ElasticSearch.

Vad menas med REST-API:er

Representational State Transfer (REST) är ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för maskin till maskin-kommunikation kan tillhandahållas. Jämfört med SOAP är REST-gränssnitt enklare att implementera och använda. Tack vare enkelheten föreligger sällan behov av specifika produkter för kommunikationen. Detta medför att organisationer snabbare kan ta fram systemgränssnitt för andra att använda.

Grundprinciper

Förespråkare av REST förklarar den snabbt ökande populariteten för REST-gränssnitt med de designprinciper som använts:

  • Varje resurs är unikt adresserbar enligt en gemensam standard (URI).
  • Alla resurser har ett gemensamt gränssnitt för att överföra kommandon mellan klient och server. Grundläggande kommandon för att interagera med objekt baserade på de verb som är angivna i HTTP-standarden: POST, GET, PUT och DELETE.
  • Varje resurs kan erhållas i ett av flera representationsformat.
  • Till skillnad från tjänster implementerade på WS-stacken exponeras data istället för metoder.