Drupalsnack 14: Utvecklarmoduler

Då är Kristoffer med vänner igång med podcast sändningarna efter ett sommar uppehåll. Avsnittet handlar om utvecklingsmoduler som används inom Drupal. 

Lyssna på det här: http://drupalsnack.se/drupalsnack-14

Drupalsnack