Drupal Association Organization member

Idag har vi nu blivit organisationsmedlem i Drupal Association. Eftersom vi i Websystem vill vara med och stödja Drupal var det helt logiskt att bli medlem. Vad innebär detta då? Det innebär att vi rent ekonomiskt hjälper till att stödja driften av drupal.org. Men även löner till anställda som sköter servrar, hemsida, marknadsföring och DrupalCon. Detta är ett frivilligt bidrag för att stödja organisationen Drupal. Det möjliggör att organisationen fungerar så bra som den gör. 

Det känns väldigt kul att få vara med att stödja Drupal så konkret efter allt vi fått gratis.

Drupal Association Organization