Nasdaq kommer att bygga ny plattform i Drupal 8

Nasdaq kommer att bygga en ny IR website (Investor Relations Website) i Drupal 8

Investerarrelationer, ofta även kallat investor relations (IR) är ett företags relationer med kapitalmarknad och aktieägare. Nasdaq kommer att bygga en sida där företag kan dela information mm.

Läs mer