Nasdaq kommer att bygga ny plattform i Drupal 8

Nasdaq kommer att bygga en ny IR website (Investor Relations Website) i Drupal 8.

Investerarrelationer, ofta även kallat investor relations (IR) är ett företags relationer med kapitalmarknad och aktieägare. Nasdaq kommer att bygga en sida där företag kan dela information mm.

Läs mer