Drupal 8.2 och koda i Drupal 8

Nu har vi bestämt oss för att bygga ett avancerat system som kräver mycket kodande för att det ska fungera som vi vill. Vi har valt att lägga en hel del fortbildning på detta projekt för att verkligen gräva ner oss i hur kodning i Drupal 8 fungerar. Initialt känns det som att det blir mycket kod som kommer att behöva skrivas, men det känns ändå bra.

Vi stöter hela tiden på positiva överraskningar om hur bra välgenomtänkt Drupal 8 är. Att jobba med routes, controllers service, hook_theme, libraries och permission känns inspirerande. Tids nog ska vi presentera vad det är vi bygger.